“Nature Hath Painted the Body” (Jonas Cambien Trio)

NORWEGIAN

Dagsavisen – The Best Norwegian release of 2021

JAN GRANLIE FOR SALT PENAUTS*

“Hele setningen er «Nature hath painted the body of the fish with whitish, blackish, brownish spots». Og det de har fått ut av den setningen og ned på denne CDinnspillingen er, nesten, mer enn man kan forvente og forlange. For dette er gjennomgående ytterst kreativ og fin musikk som de tre musikerne kan slå seg litt på brystet av. For dette var «råtøft»!”

TOR HAMMERØ FOR NETTAVISEN

“Flott, sterk og unik stemme! […] Måten trioen benytter de dynamiske virkemidlene de har til sin disposisjon, gjør også denne tilstandsrapporten til et av de mest spennende kollektivene vi har, til et av årets virkelige høydepunkt så langt.”

ARILD R. ANDERSEN FOR JAZZ I NORGE

“Den er en liten stilreise gjennom moderne jazz, men først og fremst er den et struttende dokument fra tre av vår tids fremragende stemmer. Det er jo nettopp evnen til å plukke, skape og omforme som gjør denne trioens musikk interessant, og midt inne i det velartikulerte, reflekterte og varierte fins en formidlingsglede som smitter. For et album!”

ENGLISH

KEN WAXMAN FOR JAZZWORD.COM:

“[…] the distinctive amalgam of jazz with improv, minimalism, chamber and folk influences remains as potent as ever.”

* * * * / JOHN SHARPE FOR ALL ABOUT JAZZ

“Nature hath painted the body of the fish with whitish, blackish, brownish spots, according to Walton. Jonas Cambien Trio’s fishing-like journey is colored with fresh, brilliant intuitive and almost telepathic dynamics. ”

* * * * / EYAL HAREUVENI FOR FREE JAZZ BLOG

“Their third breakthrough, Nature Hath Painted the Body, was recently made available on Clean Feed Records and comes packed with capable arrangements that allow for free interplay, biting tones, rhythmic tautness, and a thrilling intersection of angles, shapes and colors.”

/ JAZZTRAIL

FRENCH

CZECH

by Jan Hocek:

Jonas Cambien Trio: Nature Hath Painted the Body

RUSSIAN

DUTCH

https://www.enola.be/2021/06/10/jonas-cambien-trio-nature-hath-painted-the-body/

https://www.enola.be/2021/11/16/brand-jazzfestival-2021-naar-het-hoge-noorden/