Ingebrigt Håker Flaten’s (Exit) Knarr

NORWEGIAN

Concert review – Vossajazz 2021, by Johan Hauknes

Som knarren – båten som var skreddersydd for å transportere handelsvarer med minst mulig mannskap – seiler Håker Flatens tingingsverk mot stadig nye horisonter, den leverer og tar med seg om bord varer og andre musikalske goder som gjør at det er i meget god og opphøyet stemning vi vandrer ut av Vossasalen for aller siste gang under den førtiåttende festivalen på Vossevangen. Takk for turen!

Klassekampen by Chris Monsen

Avisa Hordaland

ENGLISH

Eyal Hareuveni for Salt Penauts

It highlights Håker Flaten’s role as a natural leader, with a powerful sound of his own, the wisdom to hold it all together, to make it swing and rock, and most of all, to inspire us to make our world more passionate and more compassionate, more harmonious.