Extras

This is… 

A little series of short recordings I make for Wschodnie Triady radio program. You can listen to the show on Radio Kampus, 97.1 fm (Warsaw) or here online. Every Wednesday at 11 pm.

En liten serie av korte opptak som jeg lager for  Wschodnie Triady radioprogram. Du kan høre på programmet på Radio Kampus, 97.1 fm (Warszawa) eller her online. Hver onsdag, klokka 23:00.

Signed LPs & CDs

Every LP or CD I boldly walked up to the artist with and asked for a signature.

Hver LP eller CD som jeg var modig nok til å ta med og spørre artister om å signere.